Plus Data - Internet

Plus Data - Internet

Cashback: 130 zł

Działania rozliczone za prawidłowo złożone zamówienie, które zakończyło się podpisaniem umowy, zaakceptowane przez Klienta w procesie walidacji.

Walidacja w programie odbywa się do 15 dnia kolejnego miesiąca.

Okres zgłaszania reklamacji:

Maksymalnie rok od daty złożenia lead'a lub zamówienia, późniejsze reklamacje będą automatycznie odrzucane.