Plus SOHO

Plus SOHO

Bonus: 120 zł

Okres zgłaszania reklamacji:

Maksymalnie rok od daty złożenia lead'a lub zamówienia, późniejsze reklamacje będą automatycznie odrzucane.