Alfa Kredyt

Alfa Kredyt

Alfakredyt to łotewska firma, która z sukcesami działa na polskim rynku pożyczek. Udziela krótkoterminowych pożyczek maksymalnie do 5 000 PLN.


WYMOGI:
- wiek: 21-65 lat,
- posiadanie polskiego obywatelstwa,
- posiadanie adresu zamieszkania na terenie Polski,
- brak zaległości finansowych wobec pożyczkodawcy.


KWOTA POŻYCZKI: 100 - 6000 zł
CZAS SPŁATY POŻYCZKI: do 30 DNI

Cashabck 150 zł  rozumiany jest jako udzielenie pierwszej pożyczki nowemu klientowi.

W przypadku tej kampanii wypłata prowizji nastąpi po otrzymaniu od Reklamodawcy raportu z uzyskanych przez Wydawców konwersji.