Rupi

Rupi

120 zł - od udzielonej pożyczki nowemu klientowi

W przypadku tej kampanii wypłata prowizji nastąpi po otrzymaniu od Reklamodawcy raportu z uzyskanych przez Wydawców konwersji.