PKO BP Konto za Zero + Konto Oszczędnościowe

PKO BP Konto za Zero + Konto Oszczędnościowe

Otwórz PKO Konto za Zero i Konto Oszczędnościowe Plus – zyskaj 7% w skali roku dla nowych środków przez 82 dni.

Cashback - 75 zł.

Warunkiem wypłaty wynagrodzenia jest zawarcie z Bankiem przez użytkownika umowy o rachunek bankowy oraz spełnienie przez użytkownika następującego warunku:

  • wykonanie przez Klienta w ciągu 60 dni od daty otwarcia konta przynajmniej jednej transakcji bezgotówkowej kartą wydaną do rachunku głównego.