Weź to na Firmę

Weź to na Firmę

Weź to na firmę - oferuje kredyty, pożyczki oraz faktoring dla Firm i Jednoosobowych działalności Gospodarczych. Akceptuje wszystkie formy prowadzenia Spółki. 

Minimalna kwota kredytu/pożyczki: 500 zł

Maksymalna kwota kredytu/pożyczki: 350 000 zł

Maksymalny okres kredytowania 120 miesięcy 

Maksymalna wartość limitu faktoringowego – 500 000 zł.

WYNAGRODZENIE

Kredyt gotówkowy 1,5% netto

Pożyczka 2,5% netto

Sprzedaż offline 30% netto

W przypadku tej kampanii wypłata prowizji nastąpi po otrzymaniu od Reklamodawcy raportu z uzyskanych przez Wydawców konwersji.