Play

Play

WYNAGRODZENIE

210,00 zł za sprzedaż należy rozumieć zamówienie, które zostało pozytywnie zweryfikowane i zakończone podpisaniem umowy